Asset Publisher Asset Publisher

PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZĄDZENIA

Aktualne informacje dotyczące przetargów, zamówień, zarządzeń
znajdują sie na stronie
                                                                                                                     
Podczas trwających prac (lipiec, sierpień 2021 r.) nad migracją Biuletynu Informacji Publicznej na platformę GOV.PL/BIP

poniżej zamieszczane były informacje o prowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego.
                                                                                                                 

Dane do dnia 01.07.2021 r. dostępne są w zasobie archiwalnym BIP Nadleśnictwa Biała Podlaska pod adresem:
https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska/zamowienia_publiczne 


Przetarg pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin"

Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w plikach poniżej.

resources-to-get


Przetarg pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin"

Szczegółowe informacje o postępowaniu - pliki.

resources-to-get


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych od 1 sierpnia 2021 r.” na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00.


Termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godz. 11:00 w świetlicy Nadleśnictwa Biała Podlaska.


Szczegóły dostępne są w plikach pdf poniżej.


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka Szadek -I etap

Poniżej publikujemy kontynuację postępowania: "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka, Szadek - I etap"

Zasób archiwalny Nadleśnictwa Biała Podlaska dostępny jest pod adresem:
https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska/zamowienia_publiczne

Plan postępowań na rok 2021

Aktualizacja.