Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochronne

Art. 60 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody: RDOŚ może ustalać i likwidować, w drodze decyzji administracyjnej: strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową.

W Nadleśnictwie Biała Podlaska ustalono 11 stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową:
- 2 strefy bielika,
- 3 strefy bociana czarnego,
- 5 stref orlika krzykliwego,
- 1 strefa puchacza.
 

Tab. Wielkość stref i terminy ochrony okresowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, poz. 2183).

Lp.

Gatunek chroniony

Strefa ochrony
(odległość od gniazda)

Termin ochrony okresowej

całoroczna

częściowa

1.

Bielik
(Haliaeetus albicilla)

200 m

500 m

01.01. - 31.07

2.

Bocian czarny
(Ciconia nigra)

200 m

500 m

15.03 - 31.08

3.

Orlik krzykliwy
(Aquila pomarina)

100 m

500 m

01.03 - 31.08

4.

Puchacz
(Bubo bubo)

200 m

500 m

01.01. - 31.07