Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Biała Podlaska
Nadleśnictwo Biała Podlaska
(83) 343 23 79, 344 47 09
(83) 343 22 60

Nadleśnictwo Biała Podlaska

ul. Warszawska 37

21-500 Biała Podlaska

REGON: 030011316

NIP: 537-000-93-55

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Biała Podlaska
mgr inż. Tomasz Bylina
(83) 343 23 79 wew. 26, pokój nr 108
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska
mgr inż. Łukasz Szubiczuk
(83) 343 23 79 wew. 24, pokój nr 106
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Krzysztof Senczyk
(83) 343 23 79 wew. 23, pokój nr 105
Główny Księgowy
mgr Aleksandra Górna
(83) 343 23 79 wew. 18, pokój nr 010

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Michał Mitroniuk
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu [hodowla lasu, szkółkarstwo, administrowanie SILP, EZD, administrowanie siecią LAN]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 27, pokój nr 110
mgr inż. Danuta Chalimoniuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [stan posiadania, ochrona przeciwpożarowa, administrowanie siecią LAN, administrowanie SILP]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 29, pokój nr 113
mgr Mariola Moszczyńska
Instruktor techniczny [edukacja, udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji, doradztwo zalesieniowe, ochrona zabytków, informacja o środowisku, LMN]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 29, pokój nr 113
mgr inż. Katarzyna Kulicka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [pozyskanie drewna, E-drewno, łowiectwo]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 20, pokój nr 102
mgr inż. Paweł Niewiadomski
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki towarowej i bhp [sprzedaż drewna, bhp]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 21, pokój nr 103
mgr inż. Anna Sawicka
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [ochrona lasu, ochrona przyrody,nasiennictwo i selekcja, gospodarka rolna, uboczne użytkowanie lasu, strona internetowa, BIP]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 11, pokój nr 005

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

mgr Marta Łazowska
Starszy księgowy
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 17, pokój nr 007
mgr Elżbieta Krzyżanowska
Księgowy
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 12, pokój nr 009
mgr inż. Marta Michalec
Księgowy
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 13, pokój nr 007

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

mgr inż. Andrzej Wysokiński
Sekretarz
Tel.: (83) 343 23 -79 wew. 14, pokój nr 004
inż. Michał Jaszczyszyn
Referent ds. administracyjnych [ewidencja sortów mundurowych, transport, magazyn materiałów ścisłego zarachowania, magazyn główny nadleśnictwa, pozwolenia wodno-prawne i gospodarka wodna]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 15, pokój nr 008
inż. Marcin Telaczyński
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracyjnych [dzierżawa i najem mieszkań, budynków i budowli, podatki od nieruchomości, zamówienia publiczne]
Tel.: (83) 343 23 79 wew.15, pokój nr 008
mgr Agnieszka Konieczna - Kozak
Specjalista ds. administracyjnych [sekretariat, archiwum zakładowe]
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 25 lub (83) 344-47-09, pokój nr 107

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

mgr Małgorzata Sacharczuk
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 22, pokój nr 109

STRAŻ LEŚNA

Antoni Kołodyński
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 502 371 682
Robert Rajewski
Strażnik Leśny
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 509 613 608
Leszek Karwowski
Strażnik Leśny
Tel.: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 503 006 817

Pozostali pracownicy

Stanisław Mincewicz
Kierowca
Franciszek Dudek
Robotnik obsługi
Adrian Sułkowski
Instruktor techniczny