Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Biała Podlaska jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 37 (kod pocztowy 21-500 Biała Podlaska, tel: 83-343-23-79, fax: 83-343-22-60)

W odniesieniu do podziału administracyjnego kraju, położenie nadleśnictwa przedstawia się następująco:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Biała Podlaska wynosi ok. 931,97 km2.

Położenie na tle regionalizacji przyrodniczo – leśnej (Trampler red. 1990)

Lasy Nadleśnictwa Biała Podlaska leżą w:

IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej

5 Dzielnicy – Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

Mezoregion Doliny Dolnego Bugu (IV.5.d)

Mezoregion Wysoczyzny Siedleckiej (IV.5.f)

6 Dzielnicy – Polesia Podlaskiego

Mezoregion Zaklęsłości Łomaskiej (IV.6.a)

Mezoregion Równiny Kodeńsko-Parczewskiej (IV.6.b)

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski opublikowanej w 2010 (Zielony, Kliczkowska 2012) podział ten przestawia się następująco:

IV Kraina Mazowiecko-Podlaska

Mezoregion Doliny Dolnego Bugu (IV.9)

Mezoregion Wysoczyzny Siedleckiej (IV.15)

Mezoregion Zaklęsłości Łomaskiej (IV.17)

Mezoregion Równiny Kodeńsko-Parczewskiej (IV.18)

Położenie na tle regionalizacji fizyczno – geograficznej (Kondracki 2002)

Nadleśnictwo Biała Podlaska na tle podziału regionalnego Europy należy do:

prowincji – Niż Środkowoeuropejski (31)

podprowincji – Niziny Środkowopolskie (318)

makroregionu – Nizina Południowopodlaska (318.9)

mezoregionu – Podlaski Przełom Bugu (318.91)

mezoregionu – Równina Łukowska (318.96)

prowincji – Niż Zachodniorosyjski (84)

podprowincji – Polesie (845)

makroregionu – Polesie Zachodnie (845.1)

mezoregionu – Zaklęsłość Łomaska (845.11)

 mezoregionu – Równina Kodeńska (845.12)