Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Biała Podlaska
Nadleśnictwo Biała Podlaska
(83) 343 23 79, 344 47 09
(83) 343 22 60

Nadleśnictwo Biała Podlaska

ul. Warszawska 37

21-500 Biała Podlaska

REGON: 030011316

NIP: 537-000-93-55


Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, że skargi i wnioski interesantów przyjmowane są przez:
1) DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (BIURO NADLEŚNICTWA - SEKRETARIAT - POKÓJ NR 107)
- w poniedziałki w godz. od 7:30 do 15:30
- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
2) Przyjmowanie interesantów składających skargi lub wnioski przez Pana Nadleśniczego (w zastępstwie przez Z-ce Nadleśniczego) odbywa się w poniedziałki w godz. od 8:00 do 9:00 oraz od 15:00 do 15:30 w biurze Nadleśnictwa, pokój nr 108 lub 106.
W przypadku dnia ustawowo wolnego, jeżeli wypada w poniedziałek, skargi i wnioski będą przyjmowane w następny dzień roboczy.
3) PANA DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH w poniedziałki, w godz. od 9:00 do 14:00 w biurze RDLP w Lublinie, ul. Czechowska 4.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Biała Podlaska
(83) 343 23 79 wew. 26, pokój nr 108
p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska
mgr inż. Łukasz Szubiczuk
(83) 343 23 79 wew. 24, pokój nr 106
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Krzysztof Senczyk
(83) 343 23 79 wew. 23, pokój nr 105
Główny Księgowy
mgr Aleksandra Górna
(83) 343 23 79 wew. 18, pokój nr 010

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Michał Mitroniuk
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu [hodowla lasu, szkółkarstwo, administrowanie SILP, EZD, administrowanie siecią LAN]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 27, pokój nr 110
mgr inż. Danuta Chalimoniuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [stan posiadania, ochrona przeciwpożarowa, administrowanie siecią LAN, administrowanie SILP]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 29, pokój nr 113
mgr Mariola Moszczyńska
Instruktor techniczny [edukacja, udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji, doradztwo zalesieniowe, ochrona zabytków, informacja o środowisku, LMN]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 28, pokój nr 104
mgr inż. Katarzyna Kulicka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [pozyskanie drewna, E-drewno, łowiectwo]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 20, pokój nr 102
mgr inż. Paweł Niewiadomski
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki towarowej i bhp [sprzedaż drewna, bhp]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 21, pokój nr 103
mgr inż. Anna Sawicka
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [ochrona lasu, ochrona przyrody,nasiennictwo i selekcja, gospodarka rolna, uboczne użytkowanie lasu, strona internetowa, BIP]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 11, pokój nr 005

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

mgr Marta Łazowska
Starszy księgowy
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 17, pokój nr 007
mgr Elżbieta Krzyżanowska
Księgowy
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 12, pokój nr 009
mgr inż. Marta Michalec
Księgowy
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 13, pokój nr 007

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

mgr inż. Andrzej Wysokiński
Sekretarz
Phone number: (83) 343 23 -79 wew. 14, pokój nr 004
inż. Michał Jaszczyszyn
Referent ds. administracyjnych [ewidencja sortów mundurowych, transport, magazyn materiałów ścisłego zarachowania, magazyn główny nadleśnictwa, pozwolenia wodno-prawne i gospodarka wodna]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 15, pokój nr 008
inż. Marcin Telaczyński
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracyjnych [dzierżawa i najem mieszkań, budynków i budowli, podatki od nieruchomości, zamówienia publiczne]
Phone number: (83) 343 23 79 wew.15, pokój nr 008
mgr Agnieszka Konieczna - Kozak
Specjalista ds. administracyjnych [sekretariat, archiwum zakładowe]
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 25 lub (83) 344-47-09, pokój nr 107

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

mgr Małgorzata Sacharczuk
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 22, pokój nr 109

STRAŻ LEŚNA

Antoni Kołodyński
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 502 371 682
Robert Rajewski
Strażnik Leśny
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 509 613 608
Leszek Karwowski
Strażnik Leśny
Phone number: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 503 006 817

Pozostali pracownicy

Franciszek Dudek
Robotnik obsługi
Adrian Sułkowski
Instruktor techniczny
Michał Grabowski
Robotnik obsługi (w zastępstwie)
Kacper Bułat
Referent ds. gospodarczych