Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Biała Podlaska
Nadleśnictwo Biała Podlaska
(83) 343 23 79, 344 47 09
(83) 343 22 60

Nadleśnictwo Biała Podlaska

ul. Warszawska 37

21-500 Biała Podlaska

REGON: 030011316

NIP: 537-000-93-55

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Biała Podlaska
mgr inż. Tomasz Bylina
(83) 343 23 79 wew. 26 lub 501 354 165, pokój nr 108
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska
mgr inż. Łukasz Szubiczuk
(83) 343 23 79 wew. 24 lub 502 258 031, pokój nr 106
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Krzysztof Senczyk
(83) 343 23 79 wew. 23 lub 510 039 361, pokój nr 105
Główny Księgowy
mgr Aleksandra Górna
(83) 343 23 79 wew. 18 lub 730 722 377, pokój nr 010

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Michał Mitroniuk
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu [hodowla lasu, szkółkarstwo, administrowanie SILP, EZD, administrowanie siecią LAN]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 27 lub 730 722 070, pokój nr 110
mgr inż. Danuta Chalimoniuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [stan posiadania, ochrona przeciwpożarowa, edukacja, administrowanie siecią LAN, administrowanie SILP]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 29, pokój nr 113
mgr inż. Katarzyna Kulicka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [pozyskanie drewna, E-drewno, łowiectwo, informacja o środowisku]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 20 lub 510 871 841, pokój nr 102
mgr inż. Paweł Niewiadomski
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki towarowej [sprzedaż drewna]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 21 lub 508 472 133, pokój nr 103
mgr inż. Anna Sawicka
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [ochrona lasu, ochrona przyrody, udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji, strona internetowa, BIP, nasiennictwo i selekcja, doradztwo zalesieniowe, gospodarka rolna, uboczne użytkowanie lasu]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 11, pokój nr 005

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

mgr Marta Łazowska
Starszy księgowy
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 17 lub 577 454 100, pokój nr 007
mgr Elżbieta Krzyżanowska
Księgowy
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 12 lub 577 454 100, pokój nr 009
mgr inż. Marta Michalec
Księgowy
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 13 lub 577 454 100, pokój nr 007

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

mgr inż. Andrzej Wysokiński
Sekretarz Nadleśnictwa
phone-abbreviation: (83) 343 23 -79 wew. 14 lub 501 142 186, pokój nr 004
Marian Tomczuk
Specjalista ds. BHP i administracji [BHP, ewidencja sortów mundurowych, transport, magazyn materiałów ścisłego zarachowania, magazyn główny nadleśnictwa, pozwolenia wodno-prawne i gospodarka wodna]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 15, pokój nr 008
inż. Marcin Telaczyński
Referent ds. administracyjnych [dzierżawa i najem mieszkań, budynków i budowli, podatki od nieruchomości, zamówienia publiczne]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew.15, pokój nr 008
mgr Agnieszka Konieczna - Kozak
Specjalista ds. administracyjnych [sekretariat, archiwum zakładowe]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 25 lub (83) 344-47-09, pokój nr 107

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

mgr Małgorzata Sacharczuk
Starszy specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 22, pokój nr 109

STRAŻ LEŚNA

Antoni Kołodyński
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 502 371 682
Robert Rajewski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 509 613 608
Leszek Karwowski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 503 006 817

Pozostali pracownicy

Stanisław Mincewicz
Kierowca
phone-abbreviation: 501 142 188
Franciszek Dudek
Robotnik obsługi
Adrian Sułkowski
Instruktor techniczny