Wydarzenia Wydarzenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 lutego 2014r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 lutego 2014r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 lutego 2014 r.
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 4 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia w sprawie
zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego
pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu


ROZPORZĄDZENIE Nr 4
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń
na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu


Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w
sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru
świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu (Dz. Urz. Województwa
Lubelskiego z 2014 r., poz. 826 i poz. 831).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


                                                                                                  WOJEWODA LUBELSKI
                                                                                                   Jolanta Szołno-Koguc