PROW - wnioski

Poniżej w materiałach do pobrania znajdują się wzory dokumentów, które należy dostarczyć do nadleśnictwa przed sporządzeniem planu zalesienia lub planu inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie ARiMR <kliknij tutaj> można znaleźć więcej informacji odnośnie:

- Poddziałania 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

- Poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
 

 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności