Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Od dnia 01.01.2014r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego sprawuje Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym Wydział Rolnictwa i Środowiska pokój 216, tel 83 351 13 47 oraz na stronie internetowej http://www.powiatbialski.eu/starostwo/