Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Struktura lasów w Nadleśnictwie Biała Podlaska

Tutejsze lasy, podobnie jak w całym kraju,  zachowały się głównie na najuboższych, piaszczystych glebach o niskiej przydatności dla rolnictwa. Drzewostany nasze są zróżnicowane pod względem składu gatunkowego. Przeważa sosna, której udział w drzewostanach wynosi ok. 70%. Poza tym występują: dąb – 14%, brzoza – 10%, olsza – 4% oraz modrzew, świerk, jesion, grab, osika.

Procentowy udział gatunków w powierzchni leśnej nadleśnictwa

Najliczniej reprezentowane są lasy i bory mieszane, które w Nadleśnictwie Biała Podlaska zajmują aż 73% ogólnej powierzchni lasów.

Udział typów siedliskowych w powierzchni leśnej nadleśnictwa

Lasów w wieku powyżej 80-ciu lat mamy ok. 3000 ha, w tym ponad 800 ha powstałych przed 1900 rokiem.

Struktura wiekowa drzewostanów dla Nadleśnictwa Biała Podlaska – powierzchnia w ha