Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe

Aktualny stan zagrożenia pożarowego lasu na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska
dostępny jest na stronie:

Całość lasów nadleśnictwa została zakwalifikowana do III kategorii zagrożenia pożarowego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska z dnia 23.02.2024 r. okres akcji bezpośredniej na terenie nadleśnictwa będzie trwał od 15 marca do 30 września 2024 roku.

W Nadleśnictwie Biała Podlaska na terenie Leśnictwa Grabarka znajduje się meteorologiczny punkt pomiarowy (MPP). Mierzone są następujące parametry: wilgotność ściółki, wilgotność względna powietrza, współczynnik opadowy. Pomiary wykonywane są w miesiącach od marca do października, codziennie o godz. 9.00 i 13.00.


System alarmowania i powiadamiania o powstałych pożarach opiera się na:

a) obserwacji terenów leśnych z wieży obserwacyjnej wyposażonej w kamerę TV o zasięgu
    ok. 10 - 15 km, znajdującej się w oddz. 42o obrębu Biała, Leśnictwo Rudka (Fot.1);Fot.1. (archiwum nadleśnictwa) Wieża obserwacyjna w Leśnictwie Rudka.
 

b) punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) nadleśnictwa czynny jest od 15 marca 2024 r, do 30 września 2024 r. w godz. 7:00 - 15:00 w pokoju nr 113 i dostępny pod numerem tel: 83 344 47 79.

W dni powszednie po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy, PAD obsługiwany będzie zdalnie (mobilnie) przez pełnomocników nadleśniczego i dostępny będzie pod numerami tel. jak niżej:

- Łukasz Szubiczuk - 502 258 031;

- Krzysztof Senczyk - 510 039 361;

- Andrzej Wysokiński - 501 142 186;

- Antoni Kołodyński - 502 371 682;

- Danuta Chalimoniuk - 504 246 452.

            Sprzęt ppoż. rozdysponowany jest do jednej bazy zlokalizowanej przy siedzibie nadleśnictwa oraz dodatkowo w podręczny sprzęt ppoż. wyposażone jest każde leśnictwo (Fot.2).
            W dyspozycji znajdują się również pługi leśne LPZ 75 będące w użytkowaniu przez ZUL wykonujące prace na terenie nadleśnictwa.

Fot. 2. (archiwum Nadleśnictwa) Baza sprzętu ppoż w Leśnictwie Leśna Podlaska.
 

Nadleśnictwo prowadzi działalność profilaktyczną poprzez:

- wykonanie i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych typu B (Fot.3),

Fot. 3. (archiwum Nadleśnictwa) Pas przeciwpożarowy typu B w Leśnictwie Konstantynów.
 

- porządkowanie terenu między drogami a pasem ppoż z gałęzi, chrustu, wywrotów itp.,

- przygotowanie i utrzymanie punktów czerpania wody (Fot.4),

Fot. 4. (archiwum Nadleśnictwa) Punkt czerpania wody (zbiornik przeciwpożarowy) w Leśnictwie Grabarka.


- wywieszanie tablic informacyjnych, ostrzegawczych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,

- patrole naziemne, które są wykonywane przez pracowników administracji LP, poruszających się po wytyczonych szlakach, w miejscach najbardziej zagrożonych przez pożary i penetrowanych przez ludność (w czasie silnego zagrożenia pożarowego),

- pogadanki w szkołach, izbie edukacyjnej oraz w zielonej klasie,

- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy pracownicy Nadleśnictwa są przeszkalani w chwili zmiany przepisów i technologii pracy.