Asset Publisher Asset Publisher

PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZĄDZENIA

Aktualne informacje dotyczące przetargów, zamówień, zarządzeń
znajdują sie na stronie lub w zakładce INFORMACJE-AKTUALNOŚCI
                                                                                                                     
Podczas trwających prac (lipiec, sierpień 2021 r.) nad migracją Biuletynu Informacji Publicznej na platformę GOV.PL/BIP

poniżej zamieszczane były informacje o prowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego.
                                                                                                                 

Dane do dnia 01.07.2021 r. dostępne są w zasobie archiwalnym BIP Nadleśnictwa Biała Podlaska pod adresem:
https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska/zamowienia_publiczne 


Przetarg pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin"

Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w plikach poniżej.

Resources to get


Przetarg pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin"

Szczegółowe informacje o postępowaniu - pliki.

Resources to get


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych od 1 sierpnia 2021 r.” na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00.


Termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godz. 11:00 w świetlicy Nadleśnictwa Biała Podlaska.


Szczegóły dostępne są w plikach pdf poniżej.


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka Szadek -I etap

Poniżej publikujemy kontynuację postępowania: "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka, Szadek - I etap"

Zasób archiwalny Nadleśnictwa Biała Podlaska dostępny jest pod adresem:
https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska/zamowienia_publiczne

Plan postępowań na rok 2021

Aktualizacja.