Web Content Display Web Content Display

Projekty i fundusze

Projekty współfinansowane z NFOŚiGW na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska to:
- 2006 r. - budowa zbiornika przeciwpożarowego w Janówce (obecnie Grabarka) (Fot.1);

Fot. 1. (archiwum Nadleśnictwa) Punkt czerpania wody (zbiornik przeciwpożarowy) w Leśnictwie Grabarka.

- 2008 r. - budowa automatycznego punktu pomiarowego (MPP) (Fot. 2, 3) do określania zagrożenia pożaru lasu w Leśnictwie Grabarka;

Fot. 2, 3. (archiwum Nadleśnictwa) MPP - meteorologiczny punkt pomiarowy  w Leśnictwie Grabarka.

- 2008 r. - budowa wieży - dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Rudka (Fot.4).

Fot.4. (archiwum nadleśnictwa) Wieża obserwacyjna (dostrzegalnia p.poż) w Leśnictwie Rudka.