Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

         W Nadleśnictwie Biała Podlaska za pomniki przyrody uznano (wg. stanu na 01.01.2024 r.): 135 drzew reprezentowanych przez pojedyncze drzewa (42 szt.) oraz grupy drzew (14 grup w tym 93 drzewa), 4 głazy narzutowe oraz 1 stanowisko wawrzynka wilczełyko.
Gatunki drzew objętych ochroną pomikową: buk (odmiana purpurowa), dąb szypułkowy,
jesion wyniosły, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, modrzew europejski , sosna zwyczajna, świerk pospolity, wiąz szypułkowy. Szczegółowa lista znajduje się na stronie BIP.

Art. 40 ustawy o ochronie przyrody: POMNIKI PRZYRODY to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami. Są to m.in. okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.Poniżej przedstawiamy kilka pomników przyrody:
- w Leśnictwie Grabarka w 1984 r. ustanowiono pomnik przyrody GŁAZ NARZUTOWY  (Fot. 1).

Fot. 1.  Leśnictwo Grabarka - GŁAZ NARZUTOWY z napisem: „Czuwamy na pamiątkę wspólnej żołnierskiej doli na wielkich ćwiczeniach w 1939 r. 3 KS Pol."

- w Leśnictwie Grabarka w drzewostanie BrzSo występuje 1 stanowisko wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum),  w około 100 egzemplarzach (Fot. 2). Gatunek ten jest objęty częściową ochroną gatunkową.

Fot. 2. Leśnictwo Grabarka -  wawrzynek wilczełyko w pełnym ulistnieniu (31.08.2016 r.).

- w Leśnictwie Cieleśnica na uwagę zasługuje sosna o ciekawym pokroju (Fot. 3, 4)

Fot. 3. Leśnictwo Cieleśnica - sosna o ciekawym  pokroju.


Fot. 4. Leśnictwo Cieleśnica - sosna o ciekawym  pokroju rosnąca na siedlisku Bśw.

- w Leśnictwie Cieleśnica znajduje się lipa w której z jednego pnia wyrasta 7 konarów (Fot. 5).

Fot. 5. Leśnictwo Cieleśnica - LP z 7 konarami.

- w Leśnictwach: Serwin i Kniejówka przebiega aleja modrzewiowa (Fot. 6)

Fot. 6. Aleja modrzewiowa w leśnictwie Serwin i Kniejówka.

- w Leśnictwie Leśna Podlaska pomnikiem przyrody w 1989 r. ustanowiono m.in. Jesion wyniosły wyróżniający się guzowatością (Fot. 7).

Fot. 7. Leśnictwo Leśna Podlaska - guzowaty JS.

Najstarszym pomnikiem przyrody uznanym w 1959 roku, położonym w uroczysku Kołowież w zachodniej części wsi Leśna Podlaska, Leśnictwa Leśna w oddz. 278 jest Dąb szypułkowy zwany "dębem miłości" (Fot. 8, 9).


Fot. 8. Pomnik przyrody - "DĄB MIŁOŚCI" w Leśnictwie Leśna Podlaska.

Fot. 9. Pomnik przyrody - "DĄB MIŁOŚCI" w Leśnictwie Leśna Podlaska.