Web Content Display Web Content Display

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Biała Podlaska znajduje się 13 obwodów łowieckich, które są dzierżawione przez 7 kół łowieckich. Obwody łowieckie, dla których roczne plany łowieckie zatwierdza Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska, znajdują się w rejonie hodowlanym nr 8 „Podlasie", w zasięgu działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej, na terenie powiatu bialskiego.

W poniższej tabeli zamieszczono podstawowe informacje dotyczące wszystkich obwodów łowieckich:

Nowy nr obw.

Stary nr obw.

Pow. ogólna
[ha]

Pow.
leśna
[ha]

Pow. dzierżawiona od N-ctwa Biała Podl. [ha]

Kategory -zacja

Lesis-tość [%]

Typ obwodu

Zarządca / Dzierżawca

1

4

6476

2049

1593

bardzo słaby

31,6

polny

KŁ Nr 22 „Darzbór" Warszawa

3

15

7551

1579

689

bardzo słaby

20,9

polny

Nr 18 „Ponowa" Biała Podl.

4

9

7023

2193

1302

słaby

31,2

polny

KŁ „Żerań" Warszawa

5

10

9802

1540

554

bardzo słaby

15,7

polny

KŁ Nr 22 „Darzbór" Warszawa

8

16

5882

3567

3138

średni

60,6

leśny

KŁ „Akteon" Warszawa

9

26

7036

844

268

bardzo słaby

12,00

polny

WKŁ Nr 127 „Łoś"    Biała Podl.

10

17

6591

1168

751

bardzo słaby

17,7

polny

KŁ Nr 111 „Kos" Warszawa

15

25

8785

2885

1043

słaby

32,8

polny

Nr 18 „Ponowa" Biała Podl.

16

32

7228

2093

1132

bardzo słaby

29,0

polny

KŁ Nr 15 „Ostoja" Biała Podl.

17

33

4855

2809

1900

słaby

57,9

leśny

WKŁ Nr 127 „Łoś"    Biała Podl.

23

41

7460

2220

449

bardzo słaby

29,8

polny

KŁ Nr 15 „Ostoja" Biała Podl.

25

33

5003

1296

168

bardzo słaby

25,9

polny

WKŁ Nr 127 „Łoś"    Biała Podl.

36

40

7776

2848

276

bardzo słaby

36,6

polny

Nr 18 „Ponowa" Biała Podl.