Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

                   Nadleśnictwo Biała Podlaska zaprasza na bezpłatne lekcje w izbie edukacyjnej (przy ul. Warszawskiej 37 w Białej Podlaskiej) oraz zajęcia edukacyjne w terenie (szkółka leśna).

            Pracownicy nadleśnictwa odwiedzają także placówki przedszkolne i szkolne, prowadząc pogadanki o tematyce leśnej.

Uwaga! Przed skorzystaniem z naszej oferty edukacyjnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z edukacji przyrodniczo-leśnej oraz wypełnienie  >>> formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest również w załączniku poniżej.

            Podczas lekcji prowadzonych przy siedzibie Nadleśnictwa omawiane są eksponaty znajdujące się w izbie oraz przedstawiane są filmy przyrodnicze i prezentacje m.in. o Nadleśnictwie, pracy leśniczego i ssakach naszych lasów. Dzieci i młodzież poznają podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas leśnych wycieczek. Zajęcia zawsze kończą się pytaniami podsumowującymi zdobytą wiedzę.

            Bez względu na porę roku LAS jest najbogatszym laboratorium przyrody, dlatego warto wybrać się w teren. W leśnictwach: edukatorzy, leśniczowie omówią swoją pracę i uwrażliwią uczestników wycieczki na piękno otaczającej przyrody. Na szkółce leśnej Rudka leśniczy szkółkarz zapozna z produkcją szkółkarską. Wycieczki mogą być zakończone wspólnym ogniskiem.

       Nadleśnictwo współpracuje z Parkiem Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu",  Towarzystwem Przyrodniczym "Bocian", z Zespołem Szkół w Janowie Podlaskim przy organizowaniu corocznych wydarzeń takich jak: ZIMOWE PTAKOLICZENIE, SOWIA NOC, PARADA BOCIANA ULICAMI JANOWA PODLASKIEGO, EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW. Nadleśnictwo współpracuje z organizacjami samorządowymi i społecznością lokalną aktywnie uczestnicząc w okolicznych przedsięwzięciach (np. dni gminy, dożynki, odpusty parafialne).