Asset Publisher Asset Publisher

Uroki rezerwatu przyrody w Leśnictwie Cieleśnica

"Z ŁOSIEM PRZEZ LAS" - NADLEŚNICTWO BIAŁA PODLASKA CZ.2

Tym razem odwiedziliśmy rezerwat przyrody Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego. Łęgi – jak wyjaśnił Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska – to tereny położone tuż nad rzekami czy zbiornikami wodnymi, charakteryzujące się doskonałymi madowymi glebami, na których rośnie roślinność, potrzebująca wilgoci i doskonałego podłoża. Ich doskonałemu rozwojowi w rezerwacie Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego, sprzyjają wylewy rzeki Bug. Tym ścisłym rezerwatem opiekują się wspólnie pracownicy Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu oraz Nadleśnictwa Biała Podlaska. Utworzony w 1972 roku, ma ponad 132 ha powierzchni i położony jest nad granicznym odcinkiem Bugu; po drugiej stronie rzeki jest już Białoruś. Rezerwat ten powstał dla zachowania w celu naukowym i dydaktycznym łęgu dębowego z licznymi drzewami pomnikowymi i rzadkimi roślinami runa na tarasie zalewowym.

Teren rezerwatu w całości jest położony w szerokiej dolinie Bugu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki na obszarze dolnej terasy, corocznie zalewanej w okresie spływu wód wiosennych.

Najistotniejszym elementem chronionym jest tutaj starodrzew dębu szypułkowego i olszy czarnej, rzadki na terenie Polski. Wiek dębów liczy się na ok. 150-160 lat. Dęby występują na tzw. górnym piętrze, zaś pod okapem dębów, niższą warstwę tworzą m.in. wiąz pospolity, lipa drobnolistna, czeremcha zwyczajna, grusza oraz grab zwyczajny. W podszycie: leszczyna, czeremcha, trzmielina zwyczajna, dereń i inne rzadkie gatunki. W tak pięknym miejscu nie może zabraknąć kaliny czy wawrzynka wilczełyka.

Duża baza pokarmowa i znaczna niedostępność drzewostanu sprawiają, iż rezerwat jest ostoją zwierzyny leśnej. Występuje więc tutaj jeleń szlachetny, sarna, dzik, lis, łoś.

Rezerwat jest też rajem dla ptactwa: bociana czarnego, orlika krzykliwego, puszczyka, brodźca samotnika, dzięcioła średniego, bekasa kszyka, cyranki, dudka czy błotniaka stawowego – o niektórych z tych gatunków mówił w audycji Jarosław Mydlak, leśniczy Leśnictwa Serwin w Nadleśnictwie Biała Podlaska.

Wziąwszy pod uwagę nadbużańskie położenie oraz sąsiedztwo Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, rezerwat Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego należy do najpiękniejszych obszarów Nadleśnictwa Biała Podlaska.
 

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-biala-podlaska-cz-2-3/
 

Audycji leśnych „Z Łosiem przez las” można słuchać w Polskim Radiu „Radiu dla Ciebie” na  103,4 FM  w każdy piątek o godz. 6:35.

Link do wszystkich audycji:

www.rdc.pl/publicystyka/podcasty/z-losiem-przez-las/