Asset Publisher Asset Publisher

Rozpoczęto prace na stawach kompleksu Białka

Nadleśnictwo Biała Podlaska z dniem 10 lipca 2017 r. przystąpiło do uzyskania opinii geotechnicznej stawów rybnych Białka.

Opinia geotechniczna wraz z oszacowaniem objętości złóż torfu występujących na stawach rybnych kompleksu Białka, będzie wydana na podstawie wykonanych 45 otworów geotechnicznych. Ponadto będzie określona głębokość zalegania torfu i zostanie poznana cała geologia działki pod istniejącymi stawami.

Badania te mają na celu określenie możliwości zagospodarowania i rewitalizacji terenów Doliny Krzny, co będzie wspólnym działaniem pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i Gminą Miejską Biała Podlaska.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Po określeniu przydatności gruntów do wykonania przedmiotowej inwestycji zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje.

Informacje o wspólnym przedsięwzięciu znajdziecie Państwo również w artykule na stronie .