Asset Publisher Asset Publisher

Pasieki w lasach - czy to możliwe?

Pszczoły i miód są wielką pasją właścicieli pasiek.

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku, pasieki mogą być lokalizowane w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa. Warto podkreślić, że ustawianie uli jest nieodpłatne, ale możliwe dopiero po uzgodnieniu z zarządcą lasu (Nadleśniczym) i sporządzeniu umowy użyczenia powierzchni leśnej.

Jednak są pewne ograniczenia, gdyż nie wolno ustawiać pasiek w lasach, które zostały objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, jak też w tych, które zostały zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego. Nie wolno również lokalizować pasiek w lasach, w których są planowane w określonym roku prace i zabiegi gospodarcze i ochronne, także kiedy lasy są przeznaczone do masowego wypoczynku i rekreacji ludności.

"Pszczoły zapylają aż 77% gatunków roślin, z których wytwarzane są produkty spożywcze."

Kiedyś las był naturalnym miejscem bytowania dzikich pszczół. Mają one ogromny wpływ na otaczające nas środowisko. Jak wynika z Programu Środowiskowego ONZ, 84% z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez owady, głównie pszczoły, które zapylają 90% roślin nieuprawnych. Oprócz zapylania roślin, niestrudzenie produkują miód, którego lecznicze właściwości znane są już od wieków. Pszczelarze uzyskują miód w postaci płynnej, skrystalizowanej lub kremowej, jak również mieszanin pyłku z propolisem.

W lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Biała Podlaska znajduje się 12 pasiek po kilka, kilkanaście pni (uli).