Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

Ogłoszenie z dnia 11.03.2020 r.

Nadleśnictwo Biała Podlaska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa (Sekretariacie – pokój nr 15) w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Przetarg  na dzierżawę gruntów rolnych od 1 kwietnia 2020 r. ” lub przesłać pocztą w takiej samej kopercie na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być złożona lub przesłana pocztą i doręczona w terminie do dnia 20 marca 2020 roku do godziny 9:00.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu.