Asset Publisher Asset Publisher

Porozumienie o współpracy z TP "BOCIAN"

       16 maja 2016 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Towarzystwem Przyrodniczym "BOCIAN" a Nadleśnictwem Biała Podlaska.


           Główne cele porozumienia to: zintensyfikowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promowanie ochrony przyrody oraz czynna ochrona cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt.