Asset Publisher Asset Publisher

Kontrola występowania brudnicy mniszki

Zauważyłeś takie pułapki - nie niszcz.

Brudnica mniszka to motyl z rodziny brudnicowate (Lymantridae). Polifag. Młode gąsienice, po wylęgu przebywają przez kilka dni w tzw. lusterku. Potem wędrują w korony drzew, gdzie ogryzają aparat asymilacyjny, ale także kwiatostany sosny i pączki na gat. liściastych. Przepoczwarczenie w koronach drzew lub przy pniach w bardzo luźnym oprzędzie. Jeden z najgroźniejszych szkodników pierwotnych, sprawca największej gradacji w Polsce w XX w.Lipiec to miesiąc obserwacji brudnicy mniszki (Lymantria monacha). Pułapki feromonowe są rozwieszane corocznie w drzewostanach iglastych i mieszanych (z przewagą gatunków iglastych) w wieku powyżej 20 lat.

W pułapce umieszczony jest feromon - Lymodor (przypominający zapach niezapłodnionej samicy), który zwabia samce.

Leśniczy lub podleśniczy 2 x w tygodniu kontroluje liczebność samców. Wyniki odłowów wpisuje do formularza nr 7, a służą one do określenia terminu rozpoczęcia i kulminacji rójki. Gdy leśnik już wychwyci ten moment, to będzie szukał występowania samic na pniach drzew. A to wszystko w celu określenia zagrożenia masowego pojawu brudnicy mniszki, której to gąsienice są bardzo żarłoczne i doprowadzają do gołożeru.