Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informujemy, że z dniem 2 listopada 2017 r. zostaje ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Szegółowe informacje umieszczone są:

- na tablicy ogłoszeń w Nadleśnictwie Biała Podlaska;

- w kancelarii Leśnictw: Rudka, Cieleśnica, Kniejówka, Leśna Podlaska;

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Biała Podlaska w zakładce
INFORMACJE - Przetargi, zamówienia, zarządzenia, (w materiałach do pobrania);

- na stronie BIP Nadleśnictwa Biała Podlaska w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.