Asset Publisher Asset Publisher

II OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW

Nadleśnictwo Biała Podlaska ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.


Szegółowe informacje dostępne są poniżej w pliku do pobrania, jak również umieszczone są:

- na tablicy ogłoszeń w Nadleśnictwie Biała Podlaska;

- w kancelarii Leśnictwa Rudka,

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Biała Podlaska w zakładce
INFORMACJE - Przetargi, zamówienia, zarządzenia, (w materiałach do pobrania).