Asset Publisher Asset Publisher

Co robimy po zbiorze nasion...

Leśnicy co roku zbierają nasiona różnych rodzimych gatunków drzew leśnych. Zebrane w ubiegłym miesiącu (grudniu) nasiona lipy drobnolistnej musieliśmy wysłać do oceny. Próbka nasion trafi do Stacji Oceny Nasion w Zwierzyńcu, w której pracownicy ocenią nasze nasiona pod kątem czystości, masy 1000 nasion oraz żywotności metodą krojenia. Ta ostatnia ocena  umożliwia określenie udziału nasion pełnych, niedorozwiniętych, opanowanych przez owady i pustych.

A po co to robimy? Po to żeby wiedzieć czy na pewno nasionka mają dobrą klasę jakości co zagwarantuje nam wspaniałe wschody po wysianiu ich na szkółce leśnej.

Nasiona drzew leśnych zbierane na potrzeby nadleśnictw muszą być każdorazowo poddawane ocenie.

Nasiona muszą też mieć świadectwo pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR) pochodzącego ze źródeł nasion lub drzewostanów.