Asset Publisher Asset Publisher

Agrolotnicze zwalczanie chrabąszczy

W dniach 6 – 31.05.2019 r. będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu w Leśnictwie Cieleśnica, Konstantynów i Grabarka wprowadzony Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Powyższy zakaz wstępu ma związek z planowanym przeprowadzeniem zabiegu wielkoobszarowego chemicznego ograniczania liczebności owadów doskonałych: chrabąszcza majowego Melolontha melolontha (L.) oraz chrabąszcza kasztanowca Melolontha hippocastani Fabr.

Do wykonania zabiegu zostanie użyty środek chemiczny – Mospilan 20 SP przy użyciu adiuwantu IKAR 95 EC.  Link do etykiety <kliknij tutaj>.

Szczegółowe lokalizacje zabiegu dostępne są poniżej w materiałach do pobrania.

 

Dlaczego zwalczamy chrabąszcze?

Owady doskonałe (imago) odbywając żer w koronach drzew liściastych, czynią znaczne szkody w lasach. Po tym dochodzi do zapłodnienia samic i złożenia jaj do gleby.  W sumie samice składają do 70 jaj  w 2-3 nawrotach (zależnie od bazy pokarmowej). Po około 3 tygodniach wylęgają się larwy – pędraki, które będą dojrzewać do postaci doskonałej przez kolejne 3-4 lata. Pędraki wyrządzają krytyczne szkody w uprawach oraz odnowieniach poprzez uszkadzanie korzeni. Z uwagi na szkody wyrządzane przez chrabąszcze – zachowanie trwałości lasu jest zagrożone.