Asset Publisher Asset Publisher

"Jesień 21"

W dniach 17 września - 1 października 2021 r. Straż Leśna przeprowadzi akcję "Jesień 21".

Celem akcji jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochrona zasobów przyrodniczycgh, a w szczególności egzekwowanie, od osób przebywających na terenach leśnych, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie tzw. kategorii szkodnictwa leśnego -  bezprawnego korzystania z lasu.


Strażnicy Leśni będą reagować na wszelkie naruszenia przepisów w szczególności w zakresie:
- zaśmiecania - zanieczyszczania,
- ochrony przyrody,
- wjazdu pojazdem do lasu albo pozostawianiem pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
- naruszeń przepisów przeciwpożarowych, wynikających z ustawy o lasach, które mogą powodować pożar (na terenie lasu jak również w odległości do 100 m od niego) jego rozprzestrzenianie, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.