Asset Publisher Asset Publisher

Zakazy wstępu do lasu

Zgodnie z art.26 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach przy dużym zagrożeniu pożarowym Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Jak mówi § 12. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów „Zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. (dużym) stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%."

Aktualna mapa okresowych zakazów wstępu do lasu znajduje się pod linkiem:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/