Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Wielkość pozyskania surowca w Lasach Państwowych w danym rok ustalana jest w oparciu o zasadę powszechnej ochrony lasów, zachowania trwałości lasu, utrzymanie ciągłości istnienia i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych w oparciu o plany urządzenia lasu.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm odbywa się za pośrednictwem:

1.      Portalu Leśno-Drzewnego

2.      Serwisu aukcji internetowych „e-drewno"

Zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021 określa Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno).