Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

PLANY ZALESIEŃ I INWESTYCJI

Wzory dokumentów, które należy dostarczyć do nadleśnictwa przed sporządzeniem planu zalesienia (grunty rolne) lub planu inwestycji (grunty leśne)[określa §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 roku (Dz.U 2023 poz. 737) w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027] znajdują się, poniżej w materiałach do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie ARiMR <kliknij tutaj> znajdują się informacje odnośnie interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich m.in. w zakresie:

- zalesiania gruntów rolnych;

- zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych.
 

 

Magazyn Magazyn