Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Biała Podlaska
Nadleśnictwo Biała Podlaska
(83) 343 23 79, 344 47 09
(83) 343 22 60

Nadleśnictwo Biała Podlaska

ul. Warszawska 37

21-500 Biała Podlaska

REGON: 030011316

NIP: 537-000-93-55


Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, że skargi i wnioski interesantów przyjmowane są przez:
1) DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (BIURO NADLEŚNICTWA - SEKRETARIAT - POKÓJ NR 107)
- w poniedziałki w godz. od 7:30 do 15:30
- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
2) Przyjmowanie interesantów składających skargi lub wnioski przez Pana Nadleśniczego (w zastępstwie przez Z-ce Nadleśniczego) odbywa się w poniedziałki w godz. od 8:00 do 9:00 oraz od 15:00 do 15:30 w biurze Nadleśnictwa, pokój nr 108 lub 106.
W przypadku dnia ustawowo wolnego, jeżeli wypada w poniedziałek, skargi i wnioski będą przyjmowane w następny dzień roboczy.
3) PANA DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH w poniedziałki, w godz. od 9:00 do 14:00 w biurze RDLP w Lublinie, ul. Czechowska 4.

p.o. Nadleśniczego
Łukasz Szubiczuk
(83) 343 23 79 wew. 24 lub 502 258 031, pokój nr 106
p.o. Zastępcy Nadleśniczego
Jarosław Ligaj
(83) 343 23 79 wew. 26, pokój nr 108
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Senczyk
(83) 343 23 79 wew. 23 lub 510 039 361, pokój nr 105
Główny Księgowy
Aleksandra Górna
(83) 343 23 79 wew. 18 lub 730 722 377, pokój nr 010

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Michał Mitroniuk
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu [hodowla lasu, szkółkarstwo, administrowanie SILP, EZD, administrowanie siecią LAN]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 27 lub 730 722 070, pokój nr 110
Danuta Chalimoniuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [stan posiadania, ochrona przeciwpożarowa, administrowanie siecią LAN, administrowanie SILP]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 29 lub 504 246 452, pokój nr 113
Katarzyna Kulicka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [pozyskanie drewna, E-drewno, łowiectwo]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 20 lub 510 871 841, pokój nr 102
Paweł Niewiadomski
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki towarowej i bhp [sprzedaż drewna, bhp]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 21 lub 508 472 133, pokój nr 103
Anna Sawicka
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej [ochrona lasu, ochrona przyrody, nasiennictwo i selekcja, gospodarka rolna, uboczne użytkowanie lasu, strona internetowa, BIP]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 11 lub 730 722 363, pokój nr 005
Mariola Moszczyńska
Instruktor techniczny [edukacja, udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji, doradztwo zalesieniowe, ochrona zabytków, informacja o środowisku, LMN]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 28 lub 730 722 477, pokój nr 104

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Marta Łazowska
Starszy księgowy
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 17 lub 577 454 100, pokój nr 007
Elżbieta Krzyżanowska
Księgowy
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 12 lub 730 722 552, pokój nr 009
Marta Michalec
Księgowy
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 13 lub 577 454 100, pokój nr 007

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Andrzej Wysokiński
Sekretarz
phone-abbreviation: (83) 343 23 -79 wew. 14 lub 501 142 186, pokój nr 004
Michał Jaszczyszyn
Referent ds. administracyjnych [ewidencja sortów mundurowych, transport, magazyn materiałów ścisłego zarachowania, magazyn główny nadleśnictwa, pozwolenia wodno-prawne i gospodarka wodna]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 15 lub 730 722 072, pokój nr 008
Marcin Telaczyński
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracyjnych [dzierżawa i najem mieszkań, budynków i budowli, podatki od nieruchomości, zamówienia publiczne]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew.15, pokój nr 008
Agnieszka Konieczna - Kozak
Specjalista ds. administracyjnych [sekretariat, archiwum zakładowe]
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 25 lub (83) 344-47-09 lub 509 364 594, pokój nr 107

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Małgorzata Sacharczuk
Starszy specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 22 lub 730 722 325, pokój nr 109

STRAŻ LEŚNA

Antoni Kołodyński
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 502 371 682
Robert Rajewski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 509 613 608
Leszek Karwowski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: (83) 343 23 79 wew. 10 lub 503 006 817

Pozostali pracownicy

Franciszek Dudek
Robotnik obsługi
Adrian Sułkowski
Instruktor techniczny
Kacper Bułat
Referent ds. gospodarczych