Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie RDLP w Lublinie są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC®.

Gospodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie poddawana jest certyfikacji od 2002 r. W celu zachowania ważności certyfikatu w losowo wybranych nadleśnictwach corocznie przeprowadzane są audyty nadzoru (sprawdzające).

Obecnie RDLP w Lublinie posiada przyznane dwa certyfikaty:

  • certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification),
  • certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®).

Certyfikaty te potwierdzają, że gospodarka leśna w lasach Lubelszczyzny prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad: zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

 

Drewno pozyskane w Lasach Państwowych RDLP w Lublinie o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej, zgodnie z polskimi kryteriami certyfikacji PEFC (Subcertyfikat PEFC nr BVCPL/PEFCFM/07-1) ważny od 10.01.2022 r. do 09.01.2025 r. 100% PEFC) oraz międzynarodowymi standardami FSC® (Certyfikat FSC nr BV-FM/COC-140114) ważny od 23.01.2019 r. do 22.01.2024 r. FSC 100%. 

 

PEFC jest organizacją pozarządową, której cel to wspieranie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, która ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy opierają się na międzyrządowych zasadach promowania zrównoważonej gospodarki leśnej. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania i handlu drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. System certyfikacji PEFC funkcjonuje od 1999 r. i jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem certyfikacyjnym lasów w Europie. Europejskie kraje o największej powierzchni lasów certyfikowanych w systemie PEFC to: Finlandia (21,1 mln. ha), Szwecja (9,4 mln. ha), Norwegia (9,1 mln. ha), Niemcy (7,4 mln. ha ) i Polska (7,3 mln. ha).

FSC jest międzynarodową organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. w Meksyku w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Jej działalność skupia się na popularyzacji sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach uwzględniających aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie ze wszystkimi regulacjami prawnymi danego kraju oraz międzynarodowymi traktatami i porozumieniami, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnianie standardów certyfikacji określonych przez FSC. Certyfikat FSC przyznawany jest na okres pięciu lat.

Kraje Europy o największej powierzchni lasów certyfikowanych w systemie FSC to: Szwecja (11,7 mln. ha), Polska (7,0 mln. ha) i Białoruś (5,7 mln. ha).

Skany certyfikatów dostępne są na stronie RDLP w Lublinie <Kliknij tutaj> w materiałach do pobrania.