Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca z Gminą Rokitno

Dnia 28 kwietnia 2017 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina zawarł porozumienie o współpracy z Wójtem Gminy Rokitno - Jackiem Szewczukiem.

Celem współpracy będzie między innymi rozwój turystyki przyrodniczej poprzez utworzenie oraz oznakowanie nowo powstałego szlaku pieszo - rowerowego.

Współpraca będzie realizowana między innymi poprzez:

- upowszechnianie i propagowanie turystyki przyrodniczej oraz innych form turystyki i rekreacji przyjaznej środowisku,

- organizowanie wycieczek terenowych,

- promowanie walorów przyrodniczych w obszarze terytorialnym Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Nowo powstały szlak będzie przebiegał przez lasy będące w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska leśnictwach: Serwin, Kniejówka i Szadek.

Po oznakowaniu nowego szlaku w terenie będziemy informować Państwa o szczegółowym  przebiegu trasy.