Asset Publisher Asset Publisher

Wiosenne siewy na szkółce leśnej

Jak wygląda siew nasion drzew leśnych na szkółce?

Siewy można wykonywać ręcznie lub w sposób zmechanizowany. Siewy ręczne wykonujemy zazwyczaj dla takich gatunków jak: modrzew, świerk, olsza oraz krzewy.

Termin siewu uzależniony jest od biologicznych właściwości danego gatunku, wilgotności i temperatury gleby, jak również od innych czynników przyrodniczych. Nasiona różnych gatunków wymagają odmiennych temperatur do skiełkowania. Dlatego też, liczy się doświadczenie naszego Leśniczego Szkółkarza.

Na szkółce leśnej  Rudka sosnę wysieliśmy w sposób mechaniczny przy pomocy siewnika nasion lekkich. Przed wysiewem nasiona zostały zaprawione na sucho zaprawą nasienną, która jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym. Teraz pozostaje nam tylko czekać aż sosna skiełkuje i przebije się przez glebę. Po skiełkowaniu będą wykonywane kolejne prace szkółkarskie: obserwacje siewek, pielenie i wykonywanie oprysków.

            "Orientacyjna ilość wysiewanych nasion sosny zwyczajnej w szkółkach leśnych wynosi 0,30 kg/ar."

Na jesieni po zakończeniu okresu wegetacyjnego sadzonki zostaną poddane ocenie udatności produkcji szkółkarskiej.