Asset Publisher Asset Publisher

Trwa zwalczanie chrabąszczy

Rozpoczęto wielkopowierzchniowe zabiegi ograniczania liczebności chrabąszczy: majowego i kasztanowca. Wykonywane są one na terenie 18 z 25 nadleśnictw lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych, z wykorzystaniem 12 samolotów operujących z czterech lotnisk: w Mokrem k/Zamościa, w Białej Podlaskiej, w Chełmie oraz w Radawcu k/Lublina.

Ogromne znaczenie gospodarcze ma żerowanie kolejnych stadiów pędraka na korzeniach sadzonek i drzew, które trwa przez 4 sezony cyklu rozwojowego chrabąszczy. Pędraki z wiekiem stają się coraz bardziej żarłoczne i zdolne do uszkadzania korzeni wyższego rzędu. Wyrządzone przez nie szkody w odnowieniach na obszarach gradacyjnych mogą uniemożliwić uzyskanie odnowienia i znacznie osłabić drzewostany

Postacie doskonałe (imagines) chrabąszczy odbywają rójkę w koronach drzew, gdzie prowadzą żer uzupełniający - konieczny do przeprowadzenia procesu rozmnażania. Negatywny wpływ na kondycję drzewostanów mają ubytki w aparacie asymilacyjnym. Uszkodzenia liści oraz niezdrewniałych pędów są niebezpieczne zwłaszcza dla młodników gatunków liściastych (najbardziej dębowych).

Rójka imagines to jedyny okres, w którym możliwe jest wykonanie skutecznego zabiegu ochronnego, który ograniczy: populację chrabąszczy i ich ekspansję na nowe obszary leśne.

O akcji znajdziesz również informacje na stronach:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Dziennik Wschodni