Asset Publisher Asset Publisher

szkolenie uzupełniające z zakresu BHP

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w Nadleśnictwie Biała Podlaska zostało przeprowadzone szkolenie uzupełniające z zakresu BHP dla pracowników świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa i dla służb terenowych - nadzoru.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Pierwsza część szkolenia odbyła się w świetlicy Nadleśnictwa. Omówiono regulacje prawne z zakresu BHP w tym wybrane zagadnienia z instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Przedstawiono najczęściej popełnianie błędy przy pozyskaniu drewna. Kolejnym tematem były zagrożenia i czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz metody i ograniczenia oddziaływania czynników. Omówiono zasady postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przedstawiono okoliczności i przyczyny powstawania wypadków oraz związaną z tym profilaktykę.

Część praktyczna odbyła się na terenie leśnictwa Grabarka. Zajęcia miały na celu wyeliminowanie błędów przy pozyskaniu drewna.

Wykładowcami szkolenia byli: Marian Tomczuk - specjalista ds. BHP oraz Zdzisław Niewiadomski - inżynier nadzoru.

 

 

Tekst: Marian Tomczuk.