Asset Publisher Asset Publisher

SZKOLENIE SŁUŻBY TERENOWEJ

Dnia 12 kwietnia 2017 r. w Nadleśnictwie Biała Podlaska odbyło się szkolenie pracowników Służby Leśnej z zakresu rozpoznawania i pomiaru wad drewna, zgodnie z obowiązującą normą PN-79/D-01011.

Szkolenie przeprowadził Ireneusz Kuberski - st. specjalista ds. gospodarki drewnem w RDLP w Lublinie.

Podczas instruktażu zostały omówione najbardziej istotne wady występujące przy klasyfikacji surowca wielkowymiarowego liściastego. Skupiono się w szczególności na identyfikacji i pomiarze krzywizn, zabitek, sęków otwartych i zarośniętych, pęknięć jak również zgnilizn i zabarwień.

Pan Ireneusz rozwiał wszelkie wątpliwości z zakresu rozpoznawania wad, pomiaru oraz dopuszczalności w poszczególnych klasach jakości. Omówił również zasady prawidłowego pomiaru drewna wielkowymiarowego w sztukach pojedynczo wg PN-D-95000:2002.