Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie

Szkolenie z szacunków brakarskich w dniach 24-25 kwietnia 2018 składało z dwóch części: teoretycznej w biurze i praktycznej w terenie w Leśnictwie Szadek.

Pierwszego dnia szkolenia, pracownicy (Służba Leśna) z Nadleśnictwa Biała Podlaska i Nadleśnictwa Chotyłów zostali przeszkoleni z zasad szacunków brakarskich, które omówili Panowie: Ireneusz Kuberski, Zenon Najdyhor,  Adam Bronikowski. Z kolei część praktyczna odbyła się osobno w każdym nadleśnictwie.

SZACUNEK BRAKARSKI to szacunkowe ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew przeznaczonych do wycięcia w danym roku; zestawienia szacunku brakarskiego są podstawą do sporządzania rzeczowego i finansowego planu pozyskania drewna.

Najczęściej stosowane metody szacunku brakarskiego to posztuczny szacunek brakarski- stosowany głównie w starszych drzewostanach, polega na oddzielnej ocenie wymiarów i jakości każdego drzewa pod kątem przydatności na określone sortymenty. Szacunek brakarski za pomocą powierzchni próbnych- stosowany w młodszych drzewostanach, polega na określeniu wymiarów i jakości sortymentów na powierzchni próbnej (5-10% całkowitej powierzchni drzewostanu) i na tej podstawie określenie struktury sortymentów dla całego drzewostanu.

Na praktykę pojechaliśmy do Leśnictwa Szadek aby przypomnieć sobie jak prawidłowo zmanipulować surowiec drzewny. Pan Ireneusz Kuberski i Zenon Najdyhor omawiali wady drewna, a dzięki pilarzom z tutejszego leśnictwa mogliśmy zajrzeć do wnętrza poszczególnych wad.