Asset Publisher Asset Publisher

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Oferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną/dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z danymi kontaktowymi oferenta oraz napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych od 1 stycznia 2023 r.” na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. do godziny 15:00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022 r. o godz. 12:00 w Nadleśnictwie Biała Podlaska.

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

SZCZEGÓŁY W PLIKACH PONIŻEJ.