Asset Publisher Asset Publisher

Prace przy pomnikach przyrody

W leśnictwie Kniejówka znajduje się 19 spośród 102 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody: na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Więcej na temat pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska znajduje się tutaj  >>> kliknij.

Jeśli pomnik przyrody zagraża bezpieczeństwu powszechnemu to organ ustanawiający - rada gminy po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska może znieść formę ochrony przyrody.

Jesienią 2016 roku uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska zniesiono formę ochrony przyrody w leśnictwie Kniejówka z jednego drzewa (dąb szypułkowy) wchodzącego w skład pomnika przyrody składającego się z 3 drzew. Powodem była utrata wartości przyrodniczych oraz zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców pobliskiego budynku. Po wejściu w życie uchwały dąb szypułkowy został usunięty i pozostawiony do naturalnego rozkładu.

Zgodnie z postanowieniem RDOŚ na pozostałych dwóch dębach wymagane było wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu posuszu w gałęziach.

Suche gałęzie zostały usunięte 8 marca 2017 w ramach bardzo dobrej współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Białej Podlaskiej.