Asset Publisher Asset Publisher

Pożar lasu

W niedzielę 19.04.2020 r. w Leśnictwie Szadek, między miejscowościami Hrud a Klonownica Duża doszło do pożaru pokrywy gleby na obszarze 2,75 ha.

W akcji gaszenia pożaru wzięło udział wiele zastępów Straży Pożarnej.

- Składam serdeczne podziękowanie druhom i druhnom strażakom z PSP w Białej Podlaskiej, OSP w Sławacinku Starym, Worgulach, Olszynie, Janowie Podlaskim i innym, za sprawne gaszenie dzisiejszego pożaru lasu w Leśnictwie Szadek. Dziękuję również pracownikom Służby Leśnej, ZUL i wszystkim, którzy przyczynili się do ugaszenia tego żywiołu – mówi Tomasz Bylina Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Drugi dzień zmagań:

Pożar lasu jest to niekontrolowany proces spalania w środowisku leśnym. Powoduje on straty ekologiczne i materialne.Pożary dzielą się na:
- pożary podpowierzchniowe (torfowe, torfowo-murszowe),
- pożary pokrywy gleby,
- pożary całkowite drzewostanu,
- pożary pojedynczych drzew.

Najczęściej występującymi spośród wszystkich rodzajów pożarów leśnych są pożary pokrywy gleby (do takiego doszło w Leśnictwie Szadek). Powstają one na dnie lasu, a w wyniku ich rozprzestrzeniania się spa­laniu ulegają: ściółka, mech, trawy, krzewy, leżanina, podrosty, kora i płytko znajdujące się korzenie (1).

Smutny widok po pożarze - fot. Tomasz Bylina

Gleby popożarowe nabierają cech hydrofobowych. Następuje zmiana struktury koloidów glebowych i tworzenie się piromorficznego humusu, oddziałującego negatywnie na rozwój mikroorganizmów (2-5). Zazwyczaj po pożarze ma miejsce krótkotrwały wzrost żyzności gleby, jednak po kilku latach większość uwolnionych na skutek wpływu ognia, dostępnych dla roślin składników pokarmowych zostaje z niej wymytych i ostatecznie pożar przyczynia się do wyjałowienia gleby (7-9).

 


 

Bezpieczeństwo, również i to pod względem pożarowym, ma swoją cenę i to z reguły wysoką, jak wysoką często dociera to do naszej świadomości po katastrofalnych wielkoobszarowych pożarach lasu, które nie tylko niszczą las, ale bywa także, że jego sąsiedztwo w tym życie i dobra materialne lokalnej społeczności (6).

Źródła:

1. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu 2012.

2. Baath E., Frostegard A., Pennanen T., Fritze H. 1995. Microbial community structure and pH response in relation to soil organic master quality in wood ash fertilized, clear−cut or burned forest soils. Soil Biology and Biochemistry 27: 229−240.;

3. Pietikäinen J., Fritze H. 1995. Clearcutting and prescribed burning in coniferous forest: comparison of effect of soil fungal and total microbial biomass, respiration activity and nitrification. Soil Biol. Biochem. 27: 101−109.

4. Eivazi F., Bayan M. R. 1996. Effects of long−term prescribed buring on the activity of select soil enzymes in an oak−hickory forest. Can. J. For. Res. 26: 1799−1804.

5. Olejarski J. 2003. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na niektóre właściwości gleb oraz stan upraw sosnowych na pożarzyskach wielkoobszarowych. Pr. Bad. Leś. A 2 (954): 44−77.

6. Szczygieł R., IBL, Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce.

7. Daubenmire R.F.  1973. Rośliny i środowisko. PWN. Warszawa.

8. Pritchett W.L., 1979. Properties and management of forest soils. J. Wiley&Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto.

9. Brais S., David P., Ouimer R., 2000. Impats of wild fire severity and salvage harvesting on the nutrient balance of jack pine and black spruce boreal stands. For. Ecol. a. Manage. 137: 231-243.