Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych od 1 sierpnia 2021 r.” na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00.


Termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godz. 11:00 w świetlicy Nadleśnictwa Biała Podlaska.


Szczegóły dostępne są w plikach pdf poniżej.