Asset Publisher Asset Publisher

Niebezpieczne znalezisko

Pracownicy z Leśnictwa Rudka na jednej z powierzchni zaplanowanej do wiosennego odnowienia przy Wólce Plebańskiej, natknęli się na nietypowe znalezisko - zardzewiałe pamiątki z okresu II wojny światowej – bomby lotnicze.

Co w takim przypadku robimy?

Pracownicy z terenu powiadomili pracowników biura nadleśnictwa – zastępcę nadleśniczego i straż leśną. Kolejną czynnością było zgłoszenie na policję, a dalej oczekiwanie na PATROL SAPERSKI.

Do czasu przybycia na miejsce patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Chełmie teren został zabezpieczony przez strażników leśnych.

Saperzy zabezpieczyli wojenne pozostałości i przeszukali okoliczne miejsca.

Apelujemy!

Przy tego typu znaleziskach każdy musi wykazać się wyjątkową ostrożnością!

Takich przedmiotów nie wolno dotykać, odkopywać, podnosić, czy przenosić w inne miejsca ponieważ stanowią ogromne – śmiertelne zagrożenie!

Każdorazowo o tego typu znaleziskach należy bezzwłocznie informować policję!

 

Takie obiekty mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne pododdziały saperskie!