Asset Publisher Asset Publisher

Migracja serwisu BIP

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP.

Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)
Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronach webowych jednostek organizacyjnych PGL LP w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://www.lasy.gov.pl), w zakładkach: Informacje / Zamówienia publiczne.

 

Zasób archiwalny Nadleśnictwa Biała Podlaska dostępny jest pod adresem:
https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska/zamowienia_publiczne

 

Obecnie wszystkie niezbędne informacje dotyczące trwających postępowań lub ich ciągłości dostępne będą
<pod adresem>.