Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na Jasnej Górze

21 września w Częstochowie na Jasnej Górze, odbyła się XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników, której motto brzmiało: "Lasy Państwowe, od 95 lat wiernie z narodem".

Jak co roku, błonia przed wałami jasnogórskimi, zapełnione były pielgrzymami w zielonych mundurach, którzy przybyli ze swoimi bliskimi, aby polecić się opiece Matce Bożej Częstochowskiej.

Szczególnym momentem był Akt Zawierzenia Lasów Państwowych Najświętszej Maryi Pannie, którego, w imieniu wszystkich leśników, dokonał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny.

Fot. Tomasz Bylina