Asset Publisher Asset Publisher

Leśne wydarzenia

Miesiąc wrzesień, w Nadleśnictwie Biała Podlaska, jest okresem szczególnym, gdyż już od 4 lat nasi pracownicy uczestniczą w cyklicznych wydarzeniach, którymi są: odpust parafialny przy kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej oraz uroczystości przy pomnikach przyrody „Święte Dęby” w Leśnictwie Szadek, które upamiętniają męczeństwo Unitów Podlaskich z parafii Hrud.

    Odpust parafialny odbywa się w okolicach 8 września i rokrocznie gromadzi ok. 2000 wiernych. Jest to okazja do spotkania mieszkańców parafii z leśnikami. Rozdajemy gadżety i promujemy Lasy Państwowe.


Odpust parafialny w Białej Podlaskiej / Fot. Antoni Kołodyński

     Nieco inny charakter mają uroczystości przy „Świętych Dębach”, gdyż podczas polowej mszy świętej modlimy się za leśników i wszystkich parafian z parafii Hrud, a także wspominamy wydarzenia z 1876 roku. Właśnie w tamtym czasie i miejscu, w lesie pośród bagien, ponad 420 lat temu, 16 mieszkanek z tamtejszej parafii, przez 6 tygodni wczesną wiosną, wraz z dziećmi, ukrywały się przed Kozakami, którzy wraz z popem na siłę chcieli ochrzcić dzieci w obrządku prawosławnym. Po mszy świętej częstujemy wszystkich chętnych przysłowiową „Grochówką”.   


Uroczystość przy „Świętych Dębach" / Fot. Antoni Kołodyński

Uroczystość przy „Świętych Dębach" / Fot. Antoni Kołodyński


Uroczystość przy „Świętych Dębach" / Fot. Antoni Kołodyński

Uroczystość przy „Świętych Dębach" / Fot. Antoni Kołodyński