Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

Dot. epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2)

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), a także decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana dr inż. Andrzeja Koniecznego informujemy, że odwołane zostają wszelkie imprezy masowe, konferencje naukowe, zajęcia edukacyjne i tym podobne wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się poradniki i zalecenia odnośnie zachowania w tej szczególnej sytuacji.