Asset Publisher Asset Publisher

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takie, jak:
- zimujące w stadium poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu: strzygonia choinówka, poproch cetyniak, siwiotek borowiec (zawisak borowiec);

- zimujące gąsienice: barczatka sosnówka;
- zimujące larwy bez oprzędu: osnuja gwiaździsta;
- zimujące larwy w oprzędach – kokonach: gatunki z rodziny borecznikowatych.

Kiedy i gdzie wykonujemy jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny?
Wykonujemy je corocznie w stałych partiach kontrolnych (PK), wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat. W PK jesienne poszukiwania prowadzimy na 10 powierzchniach próbnych o wielkości 0,5 m2 każda. Najbardziej właściwą porą wykonywania próbnych poszukiwań jest późna jesień, po pierwszych przymrozkach i przed wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej.

Czego potrzebujemy podczas poszukiwań?
Niezbędne są:
- schemat rozmieszczenia powierzchni próbnych (z Instrukcji ochrony lasu),

- ramki o wymiarach 0,5×1 m,
- motyczki lub pazurki ogrodnicze,
- pudełka do zbierania i przechowywania zebranych owadów.

Podczas poszukiwania owadów na wyznaczonych powierzchniach próbnych przeszukujemy ściółkę i glebę wewnątrz ramki, a na pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych) także całą powierzchnię odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, gdzie często w spękaniach kory zimują boreczniki.

Co robimy, gdy znajdziemy szkodniki?
Zebrane ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczamy w jednym opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej). Pudełka z owadami I wypełniony formularz nr 11 leśniczowie dostarczają do nadleśnictwa, które po ich sprawdzeniu dalej są przekazywane do właściwego terytorialnie Zespołu Ochrony Lasu (ZOL).

Zebrane materiały weryfikuje ZOL, określając poprawność oznaczenia owadów, ich zdrowotność oraz stopień zagrożenia drzewostanów, następnie przesyła wyniki analiz jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny do nadleśnictw.