Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja dzików

W związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa ASF 29 października 2016 r. szacowaliśmy liczebność dzików na terenach obwodów łowieckich zgodnie z Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego LP (zn. spr. Zł.074.28.2016).

Inwentaryzacją objęto 1892,38 ha co stanowiło 10,29 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa Biała Podlaska. Liczenie dzików odbyło się metodą pędzeń próbnych na losowo wytypowanych 18 powierzchniach próbnych (miotach).

Instruktaż przed rozpoczęciem inwentaryzacji w Leśnictwie Konstantynów (Fot. D. Chalimoniuk)

W prace inwentaryzacyjne zaangażowani byli pracownicy Nadleśnictwa, Zakładów Usług Leśnych oraz przedstawiciele Kół Łowieckich. Osoby liczące zostały podzielone na 5 grup po około 40 osób i przeprowadzali równolegle inwentaryzację dzików na dwóch obrębach: Biała i Kijowiec.

Inwentaryzacja w Leśnictwie Cieleśnica (Fot. Karol Zalewski)

Inwentaryzacja w Leśnictwie Cieleśnica (Fot. A. Sawicka)

Podsumowanie wyników inwentaryzacji dzików (Fot. D. Chalimoniuk)

Podsumowanie wyników inwentaryzacji (Fot. D. Chalimoniuk)