Asset Publisher Asset Publisher

Co robimy latem na szkółce?

Na szkółkach leśnych pozostawiamy powierzchnie bez sadzonek, czyli   ugory czarne lub zielone. Na poniższym zdjęciu widać ugór czarny tuż po spulchnianiu.


Ugór czarny - fot. Anna Sawicka

Na polu ugorowanym starannie wykonujemy (kilkukrotnie) uprawę gleby w postaci podorywek, talerzowania, frezowania lub bronowania w celu poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie i zniszczenia chwastów. Taki ugór stanowi ogniwo płodozmianu czyli zapobiega chorobom sadzonek drzew i krzewów, i jest jedną z metod zwalczania chwastów.

A co się dzieje z sadzonkami w upały?

Przy wysokich temperaturach i wietrznej pogodzie w okresie lata w szkółkach może dojść do szkód od zgorzeli słonecznej (cieplnej). Niebezpieczeństwo wystąpienia tego typu szkód jest większe na glebach próchnicznych, mocno się nagrzewających i na dużych kwaterach bez osłony bocznej. Możemy jednak temu zapobiec przez cieniowanie sadzonek.


Cieniowanie sadzonek - Fot. Anna Sawicka

Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa.
- Wacław Potocki

Kiedy zbierane są nasiona?

Pod koniec lata, Leśniczy Szkółkarz obserwuje urodzaj nasion, zaraz przed ich zbiorem. Jeśli urodzaj jest dobry po wstępnej analizie wykonanej przez leśniczego to przystępujemy do ich zbioru. Przykładowo nasiona brzozy brodawkowatej i bzu koralowego zbierane są w lipcu lub sierpniu. We wrześniu zbierane będą nasiona dębu szypułkowego, jabłoni dzikiej, jarzębu pospolitego.


Nasiona (żołędzie) dębu szypułkowego - Fot. Anna Sawicka